Αγ. Ασωμάτων 47, 10553 Αθήνα    ledakis@ath.forthnet.gr   210.322 6054
logo ledakis

ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ"
FOUNDATION OF CULTURE & EDUCATION "ANDREAS LENTAKIS"


Βιβλίο

1962
«Λευκή Βίβλος»

   Η εσωκομματική ζωή της ΕΔΑ στηρίζεται στον αυστηρό σεβασμό και την τήρηση των δημοκρατικών κανόνων.
   Η Δημοκρατία μέσα στο Κόμμα προβάλλει ως πρότυπο για τη Δημοκρατία που επιδιώκουμε για ολόκληρη την εθνική μας ζωή.

   Οι τάσεις και αποχρώσεις μέσα στο κόμμα εκφράζουν ζωντανό προβληματισμό και δημοκρατική λειτουργία. Η ΕΔΑ κατοχυρώνει ίσο δικαίωμα γνώμης και δημοσιότητας σε όλες τις απόψεις και τις ιδέες. Αλλά και το Κόμμα λειτουργεί με βάση το δημοκρατικό κανόνα του σεβασμού από τη μειοψηφία των αποφάσεων που παίρνονται κατά πλειοψηφία. Γιατί μόνον έτσι διασφαλίζεται η αναγκαία συνοχή, η ενότητα και η αποτελεσματικότητα στη δράση του.
                                                                                    Από την προγραμματική Διακήρυξη της ΕΔΑ (σ.9)

logo ledakis

ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ"

Αγ. Ασωμάτων 47, 10553 Αθήνα     ledakis@ath.forthnet.gr     210.322 6054